Fastigheter

Vårt fastighetsbolag

Vi är även ett fastighetsbolag med flera objekt i Habo tätort som vi renoverar och underhåller för uthyrning. Fastighetsförvaltare för våra bostäder är Camilla Skogh.

Camilla Skogh

Fastighetesförvaltare

Kontakta gärna vår fastighetsförvaltare Camilla Skogh för mer information.
info@skoghsplat.se